Systém kvality. Slovenské hydinové mäso. Slovenské kuracie mäso. Chov hydiny. Spracovanie hydiny - Domäsko

Prejsť na obsah
Hydinárske farmy

10 hydinových fariem na SlovenkuNa našich vlastných farmách
chováme
brojlerové kurčatá

Kurčatá sú špeciálne určené na produkciu kuracieho mäsa, druhy Cobb 500, Ross 308. Tieto druhy kurčiat sú špecifické rýchlym rastom, dobrou konverziou krmiva a vysokou výťažnosťou. Taktiež majú mohutné svalnaté telo s vysokým podielom prsnej svaloviny. Kurčatá chováme v rámci programu Welfare, ktorým poskytujeme kurčatám pri výkrme maximálne pohodlie pri ich chove. Pred každým naskladnením vykonávame mechanickú očistu hál po ktorej nasleduje umývanie a niekoľkonásobná dezinfekcia pre maximálne dodržanie hygienických noriem. Naskladňovanie prebieha jednorázovo do 24 hodín.
Samozrejmosťou je vedenie evidencie kontroly hál minimálne 2-krát denne, kde sú zapisované údaje o vykonaných kontrolách a ďalších vybraných ukazovateľoch.
V našich chovoch dbáme na to aby podlahové zaťaženie nepresahovalo 30kg/m2 pri hlbokej podstielke, ktorej výška pri naskladnení je minimálne 10 cm. Náš špeciálny kŕmny a napájací systém je nastavený tak, aby mali kurčatá prístup k vode a krmivu, pričom krmivo a voda sú im poskytované kontinuálne cez špeciálne nastavené automatické kŕmne linky. Na výkrm našich kurčiat používame len kompletné kŕmne zmesi, ktoré dodáva certifikovaný výrobca a sú odstupňované na základe veku kurčiat od BR1 po BR4. Dbáme na teplotu v halách, ktorá je spolu s ventiláciou riadená cez počítač, čo  prispieva k maximálne priaznivým podmienkam chovu. O kurčatá sa stará odborný personál, ktorý má potrebné znalosti a skúsenosti, čo sa odzrkadľuje aj pri dosahovaní výborných výsledkov vo výkrme. Minimálna dĺžka výkrmu dosahuje na našich farmách 38 dní a následne sú tieto kurčatá prevážané vlastnými špeciálne prispôsobenými autami na ďalšie spracovanie.

CHOV PODĽA PODMIENOK WELFARE
Zdravie a kvalita

Aby sme mohli našim zákazníkom poskytovať kvalitu, rozhodli sme sa prispôsobiť chov kurčiat na vlastných farmách podľa špecifických podmienok Welfare. Tento program zabezpečuje kurčatám maximálne pohodlie pri ich chove, čo má v konečnom dôsledku vplyv na ich kvalitu. Chov podľa podmienok Welfare zahrňuje tieto náležitosti:

  • Chovný priestor sa musí osadiť zvieratami jednorazovo do 24 hodín
  • Zaťaženie podlahovej plochy môže predstavovať maximálne 30 kg/m2 pri hlbokej podstielke
  • Hlboká podstielka musí byť na začiatku turnusu aspoň 10 cm vysoká
  • Chovný priestor musí byť kontrolovaný 2 – krát denne a o kontrolách musí byť vedená evidencia kontroly
  • V zime aj v lete je v hale postarané o ideálne teplotné podmienky.
  • Kŕmenie a napájacie zariadenia musia byť zabezpečené v takom množstve, aby k nim mali kurčatá prístup počas celého dňa
  • Dĺžka výkrmu kurčiat nesmie byť kratšia ako 38 dní

Aj týmito krokmi sa snažíme poskytovať kvalitu, ktorú si naši zákazníci zaslúžia.
Welfare chov je záruka kvality
CERTIFIKÁTY
Halal Certifikát

Domäsko je slovenský dodávateľ kvalitného hydinového mäsa, špecializujúci sa na chov a spracovanie hydiny. Sme hrdí na našu dlhoročnú skúsenosť v oblasti chovu kurčiat a spracovania mäsa, čo nám umožňuje ponúkať výrobky najvyššej kvality. Naša snaha o dosiahnutie najlepšej možnej kvality nás priviedla k získaniu prestížneho certifikátu Halal. Tento certifikát potvrdzuje, že naše mäso z hydiny je vyrobené v súlade s prísnušnými halal štandardmi. Veríme, že naše hydinové mäso bude spĺňať vaše očakávania a poskytne vám skutočný gastronomický zážitok.
KVALITNÉ SLOVENSKÉ
KRMIVO
Kŕmne zmesi pre hydinu nakupujeme od spoločnosti De Heus, výrobcu a predajcu vysoko kvalitných krmív pre zvieratá, ktorý na konci septembra 2020 spustil výrobu kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá v Kendiciach pri Prešove. Spoločnosť De Heus sa pri výrobe krmív riadi smernicami kvalitatívneho systému GMP+. Okrem toho sa pri nákupe surovín zapája do projektu TrusQ, ktorého úlohou je zaručiť kvalitu pri nákupe surovín.
SPRACOVANIE HYDINY
TECHNOLÓGIA

Po uplynutí doby výkrmu sa brojlerové kurčatá spracuvávajú na modernej linke
za prítomnosti stáleho dozoru štátnych veterinárnych lekárov.

Spracovaná hydina je balená do maloochodných a veľkoobchodných spotrebiteľských obalov v zmysle technologických postupov. Každé balenie je označené kódom a šaržou výrobnej dávky v súlade s platnou legislatívou  Slovenskej republiky.  Chladená hydina sa chladí v komorách, aby najneskôr do 4 hodín po ukončení spracovania dosiahla teplotu 0 C až + 4 C. Mrazená hydina sa mrazí v tuneloch šokovým mrazením tak, aby najneskôr do 12 hodín po ukončení spracovania dosiahla teplotu – 18 C. Uskladnenie hydiny v chladiarenskych a mraziarenskych skladoch je v zmysle platných technických noriem, systému kvality HCCP a potravinového kódexu.
DOPRAVA
Na čerstvosť produktov dbáme od samého začiatku výrobného procesu, až po doručenie produktov našim zákazníkom. Pre dosiahnutie maximálnej čerstvosti produktov Domäsko využívame vlastný vozový park, ktorý je špeciálne upravený na prevoz našich produktov priamo k zákazníkovi. Motorové vozidlá sú vybavené mraziarenskými nadstavbami, vďaka ktorým máme svoje produkty neustále pod kontrolou, až po vykládku na požadovanom mieste. Náš najväčší náves dokáže prepraviť až 26 ton naraz. Disponujeme aj vozidlami s nosnosťou takmer 12 a 15 ton, ale aj menšími pre lepšiu manipuláciu a závoz produktov priamo klientovi.
Domäsko s.r.o 2020 - 2023
Návrat na obsah